Print this page

Velkommen til Ryggemusikken
c
c
 

Vi er et skolemusikkorps med en drilltropp.

Barn og unge fra andre klasse og oppover er hjertlig velkomne til oss

Vi øver på tirsdager på Halmstad barneskole