Print this page

Styre og utvalg driftsåret 2016:
c
c  

Styret  Navn 
Styreleder   Staale Granli  
Informasjonsleder   Oddmund Ytrehorn  
Nestleder   Christian Thomsen  
Kasserer   Dag Hamre  
Styremedlem   Lars Harald Nordli  
Styremedlem   Ellen Marie Hansson  
Aktivitetsleder    

 

  

Utstyrsforvaltere 
Styret rekrutterer  

 

  

Korpsledere 
Monica Rasmussen  
Eva Linn Dahl  

 

  

Instrumentforvalter 
Christian Thomsen  

 

  

Revisorer 
Elin Ørmen  
Vidar Øvre  

 

  

Valgkomité 
Kjersti Stenrød  
Betate Mørk  
Fra styret  

 

  

Tillitsvalgte for drill og musikanter 
Oda Talåsen Granli  
Oskar Hamre