Print this page

Velkommen til Ryggemusikken
c
c
 

Vi er et skolemusikkorps med en drilltropp.

Barn og unge fra andre klasse og oppover er hjertlig velkomne til oss.

Vi holder åpen korpsøvelse ved starten av hvert høstsemester. Dato blir annonsert her. Da blir de ulike typene instrumenter demonstrert - og de som vil kan prøve å drille. Lurer du på om du liker tuba bedre enn fløyte? Kom og sjekk ut begge deler!

 

Vi øver på tirsdager kl 18:00 - 20:00 på Ekholt skole