RyggeMusikken

Samspill

Barna lærer av hverandre og gjør hverandre gode. Alle er med! Her er det ingen reservebenk.

Mestring

Barnet lærer å spille et instrument eller å drille, utvikler seg hele tiden og opplever mestring.

Fellesskap

Barna er gode med hverandre, og skaper vennskap for livet på øving, turer, kurs, seminarer og konkurranser.
Har du lyst til å spille eller drille med oss?
Søk
Driftes av Styreportalen AS