Print this page

Styre og utvalg driftsåret 2020:
c
c  

Styret  Navn 
Styreleder   Ellen Marie Hansson  
Nestleder   Eivind Lien  
Kasserer   Atle Nymo  
Informasjonsleder   Marianne Stenrød  
Styremedlem   Tone Gran-Akre  
Styremedlem   Tore Bendos  
Aktivitetsleder   Oddmund Ytrehorn  

 

  

Instrument og Utstyrsforvaltere 
Christian Thomsen  
Ruth Pauss Thomsen  

 

  

Korpsledere 
Monica Rasmussen  
Eva Linn Dahl  
Tonje Kraft  
Eilen Lien  

 

  

Instrumentforvalter 
Christian Thomsen  
Ruth Pauss Thomsen  

 

  

Revisorer 
Trond Kristoffersen  
Axel Staib  

 

  

Valgkomité 
Tor Arne Ødegaard  
Christian Thomsen  
Fra styret