Øvinger

Vi har øvelse på tirsdager på Ekholt skole:
  • Korpsaspiranter øver kl. 18:00 - 18:30
  • Juniorkorps øver kl. 18:30 - 19:30
  • Hovedkorps øver kl. 18:00 - 20:00
  • Drillaspiranter øver kl. 17:00 - 18:00
  • Drilltropp øver kl. 18:00 - 20:00, samt noen torsdagstreninger på Halmstad skole for konkurransedrillerne

Korpsaspirant

Det første året i korpset er du aspirant! I tillegg til korpsøvelse med aspirantkorpset har du individuell øvelse med en instruktør fra Moss kulturskole en gang per uke. 

Juniorkorps

År 2 er du i juniorkorpset. I tillegg til korpsøvelse med juniorkorpset har du individuell øvelse med en instruktør fra Moss kulturskole en gang per uke. Når du har blitt enda flinkere på instrument ditt blir du tatt opp i hovedkorpset.

Hovedkorps

Hovedkorpset har felles korpsøvelse en gang i uken. I tillegg har du individuell øvelse med en instruktør fra Moss kulturskole en gang per uke. 

Drillaspirant

Det første året som driller er du drillaspirant! Drillaspirantene møtes en gang i uken for øvelse.

Drilltropp

Drilltroppen øver en gang i uken, I tillegg har konkurransedrillerne øvelser på Halmstad skole noen torsdager. 
Drilltroppen har seminar sammen med musikantene, men også egne seminar. I tillegg til å drille sammen med korpset i marsjsesong, konkurrerer de også i forskjellige drillgrener. 
Søk
Driftes av Styreportalen AS